Auteur: DDSoft

Enneagram

Door DDSoft

Wat is het Enneagram?
Het Enneagram, een persoonlijkheidsmodel omtrent bewust en onbewust gedrag onderverdeelt in negen types. Met elk hun sterktes en zwaktes. Om te leren hoe jezelf en anderen in relatie staan, hoe iemand is. En nee, het gaat niet over iemand in een vakje te duwen en er een label op te kleven. Het gaat erom om het (h)erkennen.

Gelukkig zijn in je job

Door DDSoft

Wil jij je goed voelen in je job?
Je goed voelen op je werk is voor velen onder ons belangrijk. En terecht, want het heeft je niets anders dan voordelen. Zo krijg je een goed gevoel, er komt zo veel moois op je pad, je bent gelukkig, je verkrijgt andere inzichten en vele zaken rondom je die voordien niet duidelijk waren, worden duidelijk, lichamelijke klachten verminderen.

Na de maand januari is er reeds 90% van de voornemens die verloren zijn gegaan. In de maand maart zijn ze vaak helemaal niet meer van toepassing.

Doorbreken van de dagelijkse routine

Door DDSoft

Het werken met de vertrouwelijke computer waar ik jaren plezier aan heb beleefd. Mijn compagon tijdens de vele workshops en verwerking van de vele loopbaangebeleidingen, dien ik achterwege te laten. Omdat zijn functioneren niet meer is zoals het was. Er komen scheurtjes in het geheugen, zwarte plekken met een honger naar woorden en bestanden. Een onomkeerbare situatie, een realiteit die me aanzet om te zoeken naar een oplossing.

Dankbaar zijn voor

Door DDSoft

Wat hebben dankbaar zijn voor en gelukkig zijn met elkaar gemeen?
Je gelukkiger voelen wanneer je dankbaar bent voor wat je wel hebt in plaats van enkel te kijken naar wat er ontbreekt in je huidig situatie, in je relaties, in je werk, … Twee schakels, dankbaar en gelukkig zijn, nauw verbonden met elkaar. Je zal jezelf reeds hebben afgevraagd hoe het komt dat juist jij steeds het gevoel hebt dat je naast het geluk grijpt. Dat het geluk voor iemand anders is weggelegd.