Privacy wetgeving

Deze Privacy- en Cookieverklaring is voor het laatst gewijzigd op 10 januari 2020
Beste bezoeker,
De GPDR of Privacywetgeving en Cookieverklaring is opgesteld om jou duidelijk te maken dat Vigores Health de privacy van alle persoonsgegevens waarmee je binnen Vigores Health in aanraking komt zeer serieus nemen. De door Vigores Health verzamelde persoonsgegevens worden zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Rekening houdend aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) of GDPR.
In deze verklaring ving je de informatie over Vigores Health privacy- en cookiebeleid. Als je vragen hebt of meer informatie wilt, neem dan contact op met Vigores Health: 0493 727700 of info@vigoreshealth.be
DOELEINDEN VAN DE GEGEVENSVERWERKING
Uitvoering van overeenkomsten
Vigores Health verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen: – Verzenden van onze nieuwsbrief – Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om de dienstverlening van Vigores Health uit te kunnen voeren – Op een gedegen manier de coaching trajecten, workshops en relaxatie behandelingen, verkoop van infra-rood panelen te kunnen opvolgen en vormgeven.
Jouw gegevens worden gebruikt omdat deze nodig zijn voor de overeenkomst of het sluiten of afwikkelen daarvan. Deze gegevens worden gebruikt zolang als nodig om onze diensten en overeenkomsten goed uit te kunnen voeren. Daarna worden deze vernietigd door Vigores Health, tenzij we wettelijk verplicht zijn deze langer te bewaren.
Geautomatiseerde besluitvorming Vigores Health neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen op geen enkele manier besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit. Eenmanszaal Vigores Health gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: Mailchimp, Google Analytics en een website van WordPress in beheer bij Ideka webdesign.
Hoe lang jou persoonsgegevens worden bewaard bij Vigores Health is niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
Persoonsgegevens verstrekt in het kader van een coachinggesprek > Bewaartermijn: 5 jaar > Reden: relevante info bijhouden over coachinggesprekken en trajecten Naam en voornaam > Bewaartermijn: zolang me niet uitschrijft uit nieuwsbrief of na afloop van workshop/evenement> Reden: versturen van nieuwsbrief en versturen van praktische informatie over workshop/evenement en betalingsmodaliteiten Adres > Bewaartermijn: tot opmaak factuur en informering workshop/evenement en betalingsmodaliteiten > Reden: enkel voor facturatie- en informeringsdoeleinden rond organisatie en betalingsmodaliteiten workshop en evenement E-mailadres > Bewaartermijn: zolang men niet uitschrijft uit nieuwsbrief of na afloop van workshop/evenement > Reden: versturen van nieuwsbrief en versturen van praktische informatie over workshop/evenement en betalingsmodaliteiten
Soms kunnen wettelijke verplichtingen ervoor zorgen dat de gegevens langer moeten bewaren, bvb klantgegevens in het kader van het bijhouden van de boekhouddocumenten.
Klikgedrag en bezoekgegevens
Bij het gebruik van de website verkrijgt Vigores Health algemene bezoekgegevens. Het gaat dan om het IPadres van uw computer, het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Opvolging gebruik van deze gegevens voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Anderzijds optimaliseren Vigores Health hiermee de werking van de website. Proberen deze gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren en deze worden niet aan derden verstrekt die dat voor eigen doeleinden zouden kunnen gebruiken.
Deze gegevens vanwege ons legitiem belang bij het monitoren en verbeteren van onze website. Geanonimiseerde gegevens (waarin geen persoonsgegevens meer zitten) bewaren Vigores Health zo lang als ze relevant zijn voor ons.
Cookies
Als je de website van Vigores Health bezoekt, krijg je steeds een melding om de cookies te aanvaarden. Cookies worden geplaatst op jouw pc voor verschillende doelen. Deze cookies kunnen functioneel of analytisch zijn en sommige tracken jouw surfgedrag. Daarom wordt voor deze laatste type cookies uitdrukkelijke toestemming aan jou gevraagd. Met de plaatsing hiervan worden persoonsgegevens verwerkt, zoals het IP-adres. Zie verderop de cookieverklaring waarin Vigores Health uitlegt wat deze cookies precies doen en waarom ze er zijn.
Inschrijvingsformulier Met het inschrijvingsformulier kan je inschrijven voor de workshops.
Hiervoor wordt jouw voornaam en familienaam, telefoonnummer en e-mailadres.
Deze gegeven worden gebruikt onder de grondslag overeenkomst. Vigores Health bewaart deze informatie totdat Vigores Health zeker weten dat je tevreden bent met mijn reactie. Heb je je inschrijven voor een activiteit van Vigores Health De informatie wordt totdat de workshop is afgehandeld en zeven jaar daarna (de wettelijke bewaartermijn).
Als je een reactie plaatst op een artikel. Het is mogelijk om een reactie te plaatsen op de artikelen die de eigenaar of de daartoe gemanteerde helper op mijn website publiceren. In dat geval wordt er gevraagd om jouw naam en e-mailadres.
Nadat jouw reactie door Vigores Health is gepubliceerd onderaan het artikel op website gepubliceerd. Het e-mailadres dat je hebt opgegeven wordt nooit gepubliceerd, maar slechts gevraagd ter verificatie van de afzender. De gegevens die je aan Vigores Health via deze weg verstrekt, wordt bewaard zolang het artikel online blijft. In uitzonderlijke gevallen neemt Vigores Health contact met je op via de e-mail als Vigores Health vragen heeft over jouw reactie of om je van een antwoord op jouw reactie te voorzien.
Om geautomatiseerde spam te voorkomen maken wij gebruik van de diensten van BullGuard, een antivirusprogramma. Hiervoor worden bepaalde gegevens van je verwerkt op het moment dat je een reactie verstuurt.
Nieuwsbrief
Je inschrijven op de nieuwsbrief van Vigores Health kan. Hierdoor ontvangt u op regelmatige tijdstippen een email met informatie, nieuws en ontwikkelingen over Vigores Health, de producten, diensten en aanbiedingen. Uitschrijven kan op ieder moment. Iedere nieuwsbrief bevat een afmeldlink.
Je e-mailadres wordt alleen met uw uitdrukkelijke toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Deze gegevens worden bewaard totdat je het abonnement opzegt. Vigores Health behouden daarna jouw e-mailadres op onze blokkeerlijst zodat je achteraf niet per ongeluk opnieuw toegevoegd kunt worden. Dit is een standaard feature van de maildienstverlener MailChimp.
Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen (derden)
Vigores Health geeft jouw persoonsgegevens onder geen voorwaarde aan andere bedrijven of instellingen, behalve als dat nodig is voor onze dienst of als dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf). Waar van je een melding krijgt vooraf welke andere bedrijven Jouw gegevens krijgen.
Sociale media buttons
Op deze site zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op de sociale netwerken Facebook en Instagram. Deze knoppen worden gerealiseerd door code die wordt aangeleverd door Facebook en Instagram zelf. Deze knoppen worden actief indien je daarop klikt.
BEVEILIGING
Vigores Health neemt passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van, en ongeautoriseerde toegang tot, jouw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgt Vigores Health dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot jouw gegevens, dat de toegang tot jouw persoonsgegevens afgeschermd is en dat de veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden. Door het treffen van onder meer de volgende beveiligingsmaatregelen:
• logische toegangscontrole op onze laptops en systemen, gebruik makend van wachtwoorden; • organisatorische maatregelen voor toegangsbeveiliging; • beveiliging van netwerkverbindingen via Transport Layer Security (TLS) technologie; • doelgebonden toegangsbeperkingen en dataopslag binnen de EU.
GEBRUIK VAN COOKIES
Wanneer u onze website voor het eerst bezoekt, tonen wij een melding met uitleg over de cookies. Hierin kunt u het gebruik van cookies accepteren of weigeren.
Met andere bedrijven die cookies plaatsen heeft Vigores Health afspraak gemaakt over het gebruik van de cookies. Toch heeft Vigores Health geen volledige controle op wat zij zelf met de cookies doen. Lees dus ook hun privacyverklaringen als je dit belangrijk vindt en eventueel de verschillende informerende links.
Soorten cookies:
Op de website van Vigores Health worden de volgende analytische, functionele en marketingcookies of soortgelijke technieken gebruikt:
Google Analytics
Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. Voor dit doel worden cookies geplaatst. Deze informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.
Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe mijn website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan mij te kunnen verstrekken.
De maximale bewaartermijn van de cookies die middels deze dienst worden gebruikt is ingesteld op 26 maanden. Dit betekent dat na afloop van deze termijn de gegevens niet meer kunnen worden uitgelezen. De verwerking van jouw persoonsgegevens via Google Analytics is gebaseerd gerechtvaardigde belang om algemene statistieken van onze websitebezoekers te verkrijgen.
Lees voor meer informatie het privacybeleid van Google: https://support.google.com/analytics/answer/3450482?hl=nl.
Marketingcookies
Net als de meeste websites bevat onze website ook functionaliteiten die door derden worden geleverd. Een algemeen voorbeeld is een ingesloten YouTube-video. Onze website bevat de volgende functionaliteiten die gebruikmaken van cookies:
• YouTube: de video’s worden cookievrij ingesloten waar mogelijk
• Uitschakelen van deze cookies zal waarschijnlijk leiden tot onderbreking van de functies die door deze derde partijen worden geleverd
In- en uitschakelen van cookies
In jouw brower kunt je instellen dat het opslaan van cookies alleen wordt geaccepteerd, wanneer u ermee instemt. Raadpleeg voor meer informatie hierover de handleiding van jouw webbrowser. Let op: veel websites werken niet optimaal als de cookies zijn uitgeschakeld.
Bewaartermijnen en verwijdering van cookies
De meeste cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Dat betekent dat ze na een bepaalde periode automatisch verlopen en geen gegevens van uw site-bezoek meer registreren.
Websites van derden
Deze Privacy- en Cookieverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Vigores Health kan niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Aangeraden wordt om de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.
WIJZIGINGEN IN DEZE PRIVACY- EN COOKIEVERKLARING
Vigores Heatlh behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacy, persoonlijke wetgeving en Cookieverklaring. Wijzigingen zullen op de website worden gepubliceerd. Check daarom regelmatig deze Privacy en persoonswetgeving en Cookieverklaring, zodat je van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.
INZAGE, CORRECTIE EN RECHT VAN VERZET
Indien jou een relatie met Vigores Health heeft, heeft je na schriftelijk verzoek de mogelijkheid jouw persoonlijke gegevens in te zien. Indien het door Vigores Heatlh verstrekte overzicht onjuistheden bevat, kun je schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Als je vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens Vigores Health van je heeft, kan je altijd contact met Vigores Health opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.
Onder de AVG heeft jou verder de volgende rechten:
• uitleg krijgen over welke persoonsgegevens Vigores Health heeft en toepassing,
• inzage in de precieze persoonsgegevens,
• het laten corrigeren van fouten,
• het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens,
• intrekken van toestemming,
• bezwaar maken tegen een bepaald gebruik.
Mocht jou daar gebruik van willen maken, let dan op dat je altijd duidelijk aangeeft wie je bent persoonlijk kan spreken, zodat ik zeker weet dat er geen gegevens van de verkeerde persoon aangepast of verwijderd wordt.
Daarnaast kan je Vigores Health schriftelijk op de hoogte stellen, indien je niet wilt worden benaderd met informatie over de producten en diensten van Vigores Health en door dit te melden bij navolgend adres:
Vigores Health, Rodestraat 34, 8630 Veurne, mail: info@vigoreshealth.be