Privacy verklaring

Privacy verklaring van Vigores Health Stress en burnout coach, loopbaanbegeleiding, energetische behandelingen met Phyto 5 en workshops

Vigores Health verzamelt en bewaart persoonlijke gegevens van haar klanten en geïnteresseerden in functie van het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen.

In het kader van de wet ter bescherming van persoonsgegevens vindt u hieronder hoe Vigores Health, met maatschappelijke zetel te Veurne, Rodestraat 87, jouw persoonsgegevens verzamelt en opslaat in functie van hun commerciële activiteit.

Vigores Health verbindt er zich toe om de persoonsgegevens te verwerken, rekening houdend met de van toepassing zijnde wetgeving hieromtrent, welke geregeld is in Europees verband. Hierover werd in Europees verband een verordening aangenomen op 27 april 2016 welke op 25 mei 2018 definitief van toepassing zal zijn.
Hoe en welke persoonlijke gegevens verzamelt Vigores Health?

Vigores Health verzamelt enkel persoonlijke gegevens die je zelf aan Vigores Haelth heeft meegedeeld via een contactformulier op de website www.vigoreshealth.be.

De gegevens die op deze manier verzameld (kunnen) worden zijn:
Voor en achternaam
Telefoonnummer
Emailadres

De eventuele interesse van jou in een specifiek luik wat Vigores Health aanbiedt in de praktijk of buitenhuis.

Vigores Health verzamelt eveneens persoonlijke gegevens van klanten. In dit geval gaat het over bijkomende informatie die je zelf aan ons meedeelt tijdens de persoonlijke gesprekken en die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van onze opdrachten (adres, rijksregisternummer, ..) Andere gegevens vallen onder beroepsgeheim.

Wanneer en waarom verwerken wij persoonlijke gegevens?
Persoonlijke gegevens worden enkel bewaard om je telefonisch, per mail of per brief te kunnen contacteren in het kader van de opdracht die we hebben, en in het kader van de gevraagde dienstverlening (bv. het kunnen ontvangen van een nieuwsbrief).

Persoonlijke gegevens worden enkel verwerkt indien je daarvoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven door bijvoorbeeld het invullen van een contactformulier of het invullen van een intake document bij een relaxatie moment of bij het coaching gedeelte, zoals loopbaanbegeleiding, volgen van een workshop, het bijwonen van info momenten van Vigores Health.

En indien via sociale media zoals FB.

Hoelang bewaart Vigores Health je gegevens?

Vigores Health bewaart je persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het kunnen uitvoeren van de door je gevraagde dienst.

Hoe behandelen Vigores Health je persoonlijke gegevens?

Je gegevens worden enkel gebruikt in functie van de door je gevraagde dienst, en worden nooit doorgegeven aan derden voor commerciële doeleinden.
Je gegevens worden enkel gedeeld met derde partijen:
indien noodzakelijk in het kader van de bedrijfsactiviteit (bijvoorbeeld: yourmailinglistprovider, Microsoft One Drive, backup services en BullGard, anti-virus) of wettelijke bevoegde diensten (vb. politie) indien het van toepassing is. In het kader van wettelijke verplichtingen (boekhouding)

Worden je persoonlijke gegevens op een veilige manier bewaard?

Vigores Health beschouwt het veilig bewaren en behandelen van uw persoonlijke gegevens als een prioriteit.

Kan ik zelf mijn gegevens inzien of wijzigen?

Onderaan elke nieuwsbrief die verstuurd wordt door Vigores Health bevindt zich een “uitschrijf knop”. Via deze knop kan je je geregistreerde gegevens (emailadres, naam, voornaam, telefoonnummer) opvragen, wijzigen, en indien gewenst volledig uitschrijven.
Indien je uitschrijft voor een mailing, worden al je persoonlijke gegevens verwijderd uit het databestand van Vigores Health en ontvangt je geen enkele nieuwsbrief meer van Vigores Health.

Nog vragen?
Heeft u nog vragen of bedenkingen omtrent het privacy beleid van Vigores Health, neem dan contact op met:
Anja: 0493/72 77 00 – info@vigoreshealth.be